En klage over et produkt købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indsendelse her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indsendelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kontakt@nebuladesign.dk.